character

character
ženklas statusas T sritis informatika apibrėžtis Duomenų elementas, turintis kodą kurioje nors ↑koduotėje, arba elementarus simbolis. Gali būti rašto ženklas (trumpiau vadinamas ↑rašmeniu) arba ↑valdymo ženklas. Į vieną aštuonių ir mažesnio bitų skaičiaus koduotę telpa nedaug ženklų. Todėl skirtingoms kalboms vartojamos skirtingos koduotės. Tas pats ženklas gali būti keliose koduotėse ir jose turėti skirtingus kodus. Tam, kad būtų galima vienareikšmiškai apibrėžti perkodavimo algoritmus, tarptautiniuose koduočių standartuose kiekvienam ženklui suteikiamas unikalus vardas. Buvo sudaryta tam tikra ženklų vardų sistema, iš dalies atspindinti jų savybes. Vardas sudaromas iš kelių žodžių. Pavyzdžiui, raidės varde turi būti žodis „raidė“, rašmenų sistemos (pvz., lotynų, kirilicos) pavadinimas, taip pat pasakyta, ar raidė didžioji, ar mažoji. Pavyzdžiui, raidė A visuose tarptautiniuose koduočių standartuose anglų kalba vadinama: LATIN CAPITAL LETTER A. Nacionaliniuose standartuose greta nacionalinio ženklo vardo įprasta pateikti ir tarptautiniuose standartuose vartojamą ženklo vardą anglų kalba. Atsiradus ↑unikodui, kurį galima laikyti viso pasaulio bendrąja koduote, vietoj žodinių ženklų vardų vis dažniau vartojami unikodo kodai. Pavyzdžiui, raidė A vienareikšmiškai identifikuojama unikodo kodu U+0041. Vienas ženklas gali būti išreiškiamas kelių kodų seka. Pavyzdžiui, raidė Ė su dešininiu kirčio ženklu išreiškiama dviem unikodo kodais: U+0116 + U+0301. Žodis „ženklas“ kartais vartojamas ir kaip „simbolio“ sinonimas. pavyzdys(-iai) rašto ženklas. atitikmenys: angl. character; mark ryšiai: dar žiūrėkkoduotė dar žiūrėkrašmenys dar žiūrėkrašmenys dar žiūrėkunikodas dar žiūrėkvaldymo ženklas palyginksimbolis siauresnis terminasautoriaus teisių ženklas siauresnis terminasblokų ženklai siauresnis terminasdaugybos ženklas siauresnis terminasdekomponuojamasis ženklas siauresnis terminasdiakritinis ženklas siauresnis terminaseilutės patraukimo ženklas siauresnis terminaseuro ženklas siauresnis terminasgrįžimo į eilutės pradžią ženklas siauresnis terminasį raides panašūs ženklai siauresnis terminasIPA fonetiniai ženklai siauresnis terminaskaitos ženklas siauresnis terminaskėlimo ženklas siauresnis terminaskirčio ženklas siauresnis terminaskombinacinis diakritinis ženklas siauresnis terminaskombinacinis pusinis ženklas siauresnis terminaslentelių braižymo ženklai siauresnis terminasminuso ženklas siauresnis terminasnuleistas ženklas siauresnis terminasnulinio pločio ženklas siauresnis terminasnumerio ženklas siauresnis terminasoperacijos ženklas siauresnis terminaspakeltas ženklas siauresnis terminasparagrafo ženklas siauresnis terminaspseudografikos ženklas siauresnis terminasraides modifikuojantys ženklai siauresnis terminasskaičiaus ženklas siauresnis terminasspecialusis ženklas siauresnis terminastabuliavimo ženklas siauresnis terminasvaliutų ženklai

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Character — • A consideration of the term as it is used in psychology and ethics Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Character     Character     † …   Catholic encyclopedia

 • Character — Char ac*ter, n. [L., an instrument for marking, character, Gr. ?, fr. ? to make sharp, to cut into furrows, to engrave: cf. F. caract[ e]re.] [1913 Webster] 1. A distinctive mark; a letter, figure, or symbol. [1913 Webster] It were much to be… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Character — Character(s) may refer to: Contents 1 Art and entertainment 2 Mathematics, science and technology 3 Symbols 4 Other …   Wikipedia

 • Character — Студий …   Википедия

 • character — Fowler (1926) argued that character should not be used (1) as an alternative to forming abstract nouns in ness, ity, etc., e.g. • Every housing site has its own unique character Country Life, 1972 [instead of uniqueness or…is unique], and (2) in… …   Modern English usage

 • character — [kar′ək tər, kar′iktər] n. [ME carecter < OFr caractère < L character, an engraving instrument < Gr charaktēr < charassein, to engrave < charax, pointed stake] 1. a distinctive mark 2. a) any letter, figure, or symbol used in… …   English World dictionary

 • character — [n1] individuality appearance, aspect, attribute, badge, bent, caliber, cast, complex, complexion, constitution, crasis, disposition, emotions, estimation, ethos, frame, frame of mind, genius, grain, habit, humor, kind, makeup, mettle, mood,… …   New thesaurus

 • character — I (an individual) noun being, body, figure, human, human being, man, mortal, party, person, personage, personality, self determined being, somebody, someone II (personal quality) noun animus, aspects, attribute, bent, characteristic mood,… …   Law dictionary

 • Character — (engl.: „Charakter“ oder „Schriftzeichen“) steht für: Char (Datentyp), einen Datentyp in der Informationstechnologie Character (Album), ein Album der Metalband Dark Tranquillity Character indelebilis, untilgbares Merkmal, Begriff aus der… …   Deutsch Wikipedia

 • character — (n.) early 14c., from O.Fr. caractere (13c., Mod.Fr. caractère), from L. character, from Gk. kharakter engraved mark, also symbol or imprint on the soul, from kharassein to engrave, from kharax pointed stake, from PIE root *gher to scrape,… …   Etymology dictionary

 • character — n 1 Character, symbol, sign, mark are comparable in the specific sense of an arbitrary or conventional device that is used in writing and in printing, but is neither a word nor a phrase nor a picture. Character suggests the distinctive form or… …   New Dictionary of Synonyms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”